درآمد عالی + بیمه

درآمد عالی + بیمه

5 نفر آقا با پتانسیل و روحیه تیمی بالا و برنامه ریزی با حقوق 30 میلیون + بیمه (خانم فراهانی) .

09127090837