استخدام کارگرساده یا وسط کار

استخدام کارگرساده یا وسط کار

کارگرساده یا وسط کار جهت کار در چاپ پوشاک زوم .

09126995732 , 66456036