استخدام آقا جهت میوه فروشی محل کار ( مازندران - نوشهر )

استخدام آقا جهت میوه فروشی محل کار ( مازندران - نوشهر )

به یک‌جوان فعال‌جهت کاردر فروشگاه میوه‌فروشی‌ باجای‌خواب‌وغذا وحقوق ثابت محل کار ( مازندران - نوشهر ) .

09119229016