استخدام کارگر آبمیوه و بستنی

استخدام کارگر آبمیوه و بستنی

به دو کارگر ساده جهت آبمیوه و بستنی نیازمندیم .

09120206587