فراخوان پیمانکار

فراخوان پیمانکار

آگهی استخدام شرکت گلریزان نوآور به منظورتامین بخشی از نیروی انسانی موردنیازجهت کاردرخطوط تولید،تعمیرونگهداری گروه صنایع شیشه وگاز(شوگا)درشهرک صنعتی شمس آبادواقع درکیلومتر 35بزرگراه تهران-قم،ازجوانان متخصص،متعهد،مومن وانقلابی از طریق برگزاری آزمون کتبی (عمومی وتخصصی) ،ارزیابی مهارتی ،مصاحبه حضوری و معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت ،توانایی جسمی وویژگی های روانشناختی)وبا تاییدگزینش وبا قراردادکار مدت معین وپیمانکاری دعوت به همکاری می نماید رده شغلی رشته تحصیلی گرایش مدرک تحصیلی مورد نیاز جنسیت کارشناس _ اپراتور مهندسی صنایع کلیِه گرایش ّها کارشناسی ٍ وبالاتر مرد کارشناس _ اپراتور مهندسی مکانیک کلیِ گرایشها کارشناسی ٍ بالاتر مرد تکنسین _ اپراتور مهندسی مکانیک کلیِ گرایش کاردانی ٍوبالاتر مرد کارشناس _ اپراتور مهندسی برق کنترل_الکترٍونیک_قدرت کارشناسی ٍ بالاتر مرد تکنسین _ اپراتور مهندسی برق کنترل_الکترٍونیک_قدرت کاردانی ٍ بالاتر مرد کارشناس _ اپراتور شیمی ٍ مهندسی شیمی کلیِه گرایش ها کارشناسی ٍ بالاتر مرد تکنسین _ اپراتورشیمی مهندسی شیمی کلیِه گرایشها کاردانی بالاتر مرد کارشناسی _ اپراتورمهندسی مواد سرامیک کارشناسی ٍ بالاتر مرد تکنسین _ اپراتور مهندسی مواد سرامیک کاردانی بالاتر مرد داوطلبان محترم جهت اطلاع از شرایظ ثبت نام به سایتshoga.iran-azmoon.ir مراجعه نمایید. .

, ,