استخدام / کارگر ساده

استخدام / کارگر ساده

اپراتور دستگاه بنر آقا ترجیحا تا 35 سال محدوده حکیمیه - سازمان آب .

09124465328