استخدام سرایدار باسواد

استخدام سرایدار باسواد

زوج جوان با سواد با حداکثر یک فرزند جهت سرایداری مجتمع مسکونی .

88407049