استخدام منشی خانم مسلط به office جهت کاردرشرکت تجهیزات پزشکی

استخدام منشی خانم مسلط به office جهت کاردرشرکت تجهیزات پزشکی

منشی خانم مسلط به office و نرم افزار فروش جهت کاردرشرکت تجهیزات پزشکی محدوده غرب تهران نیازمندیم .

09129616647