فروشنده عینک در پاساژ

فروشنده عینک در پاساژ

فروشنده خانم ١٨ سال تا ٣٠ سال ظاهر منظم آشنایی به فروشندگی و رغبت به کار . حقوق مشخص سالانه . در صورت نیاز آموزش داده میشود . جمعه و روز های تعطیل تقویم فروشگاه تعطیل می‌باشد. ساعت کار ١٠ صبح تا ٨ عصر . کار شیک و سبک .

09121036683 , ,