کارشناس تبلیغات

کارشناس تبلیغات

یک شرکت تولید کننده تجهیزات هوشمند و الکتریکی ساختمان به یک کارشناس تبلیغات آشنا به گرافیک و تولید محتوا نیازمند است. علاقه مندان میتوانند رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل کنند: .

Nestech.iran@gmail.com