به یک نفـر نیـرو جوان

به یک نفـر نیـرو جوان

به یک نفـر نیـرو جوان جهت انجام اموراداری‌وبیمه دارای روابط عمومی بالا تحصیلی مهم نیست نیازمندیم مدرک پاسبان .

09355828902