استخدام آشپز و کمک آشپز

استخدام آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز جهت کار در تهیه غذا در حومه اسلامشهر و گلستان نیازمندیم .

09125788137