استخدام در یک شرکت معتبرآزمایشگاهی

استخدام در یک شرکت معتبرآزمایشگاهی

یک شرکت معتبر آزمایشگاهی جهت بخش فروش خود نیازمند یک نفر فارغ التحصیل رشته های شیمی ؛ آزمایشگاه و یا مرتبط با آزمایشگاه می باشد . .

88904411