استخدام مسئول آزمایشگاه تغذیه

استخدام مسئول آزمایشگاه تغذیه

# شرکت بازرگانی معتبر # * مسئول آزمایشگاه تغذیه * ( ترجیحا خانم ) ** کارشناس ارشد یا دکترای شیمی تجزیه ** تغذیه دام و طیور علوم آزمایشگاهی مسلط به زبان انگلیسی مسلط به انجام آزمایشات شیمیایی و کار با دستگاههایی مانند Spect , HPLC و ... حداقل 2 سال سابقه کار ارسال رزومه به : .

info@arona-chemie.com