استخدام مهندس محاسب خانم

استخدام مهندس محاسب خانم

مهندس محاسب خانم تسلط‌کامل‌بهExcellوsafe ونرم‌افزارهای‌ترسیمی‌سازه حداقل 5 سال سابقه کار مسلط به طراحی فاز 2 و تایید نظام پزشکی محدوده خیابان سهروردی شمالی .

88752525 , 09123246743
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک محاسبه محاسباتي محاسبات محاسبه شدن محاسبه شده محاسب محاسبه پذير محاسبه کردن