استخدام کارگر نیمه ماهر مکانیک

استخدام کارگر نیمه ماهر مکانیک

کارگر نیمه ماهر مکانیک ************ با جای خواب ************ محل کار: محدوده جنت‌ آباد موبایل: .

09125772114
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ماهرو