استخدام  کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

کارمند خانم با روابط عمومی بالا جهت بخش فروش در یک شرکت معتبر نیازمندیم (محل کار محدوده ونک) رزومه واتساپ .

09121719384
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه خانمان برانداز خانم رييس خانم