بازاریاب خانم جهت دکوراسیون داخلی

بازاریاب خانم جهت دکوراسیون داخلی

بازاریاب و کارشناس خانم جهت شرکت دکوراسیون داخلی با حقوق ثابت و پورسانت از ساعت 9 صبح الی 5 در یه شرکت معتبر و با سابقه لطفا رزومه ارسال شود .

09122115018 , , 02122872681
خانمان برانداز خانم رييس خانم جهت ديگر جهت جهت ياب جهتيابي جهت يابي کردن جهت يابي جهت دار دکوراسیون داخلی