کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل

بیمارستانی در تهران ( سئول ) جهت شیفت های فرد به چند کاردان یا کارشناس اتاق عمل فعال و با انگیزه نیازمند است... .

09371349474 , ,
کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني اتاق چيدن اتاقک توالت اتاق خواب اتاق درس اتاق ناهارخوري اتاق گاز اتاق پذيرايي اتاق بزرگ اتاق اتاق مريض اتاق مريز اتاقکار اتاق جراحي اتاق ابزار اتاق کليسا