استخدام کافی من و صندوقدار در کافی شاپ

استخدام کافی من و صندوقدار در کافی شاپ

استخدام در کافی شاپ - کافی من: آموزش رایگان + شیفت چرخشی - صندوقدار خانم: شیفت‌ شب ********************** حقوق وزارت کار + بیمه ********************** ارسال رزومه به شـمـاره واتساپ: .

09194741167
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي صندوقدار شاپو شاپور کافی شاپ