استخدام انباردار

استخدام انباردار

یک شرکت معتبر تولیدی MDF درمحدوده احمدآباد مستوفی نیازمند انباردار آشنا به کامپیوتر و آشنا به ورق MDF می باشد .

56717759 , 56717760 , 09121960059
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي انباردار انبارداري