استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

کارمند اداری خانم تمام وقت حداقل 2 سال سابقه کار آشنا به OFFICE محدوده سعادت آباد ارسال رزومه به : .

barbod.tech@yahoo.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه خانمان برانداز خانم رييس خانم اداری