استخدام مهندس عمران در شرکت‌ساختمانی‌شهرپردیس

استخدام مهندس عمران در شرکت‌ساختمانی‌شهرپردیس

یک شرکت ساختمانی معتبر جهت پروژه اقدام‌ملی‌مسکن -« در شهـر پـردیـس »- به مهندس عمران باسابقه بالای 7سـال نیـاز دارد ارســال رزومــه بـه واتسـاپ : .

09126889787