تعدادی حسابداروکمک حسابدار

تعدادی حسابداروکمک حسابدار

تعدادی حسابداروکمک حسابدارمجرد،مسلط به نرم افزار هلو محیط کار محدوده بازار شروع‌حقوق‌باتوجه‌به‌شرایط فعال بودن کارمندازنرخ وزارت کار به بالا ساعت‌کار8/30الی18 پنج‌شنبه8/30الی15جمعه‌وایام تعطیل،تعطیل‌است،بیمه،عیدی سنوات،پاداش،صبحانه،زیر35سال .

09125950805
حسابداري حسابدار تعدادی حسابداروکمک