منشی (مسئول پذیرش) خانم نیازمندیم

منشی (مسئول پذیرش) خانم نیازمندیم

** کلینیک ورزشی بانوان ** مسئول‌ پذیرش خانم‌ ((حداکثر 35 ساله )) محدوده نیاوران آشنا به‌کامپیوتر تلفن تماس : ارسال رزومه واتساپ: .

88688991 , 09128887546
خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی (مسئول پذیرش) نیازمندیم