مهندس کامپیوتر

مهندس کامپیوتر

مهندس کامپیوتر و it مسلط به طراحی وب سایت و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری .

info@iseei.net
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک کامپیوتر