استخدام نیروی نظافتچی

استخدام نیروی نظافتچی

به تعدادی‌نیروی‌نظافتچی‌آقایاخانم جهت‌کاردرشرکت‌خدماتی‌نیازمندیم .

09053822947 , 55147850
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نیروی نظافتچی