استخدام نیروی خدماتی و نظافتی

استخدام نیروی خدماتی و نظافتی

نیروی آبدارچی و نظافتی خانم و آقا سن تا 45 سال، مرتب و منظم حقوق وزارت کار+بیمه از روز اول داخلی301 .

88516870
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نیروی خدماتی نظافتی