استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم جهت بسته بندی قطعات خودرو زیر 30 سال نیازمندیم تهرانپارس منطقه اتحاد .

77300406 , 77300407 , 77300408
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي