شرکت خدمات بار هوایی

شرکت خدمات بار هوایی

یک شرکت خدمات بار هوایی جهت تکمیل کادر خود نیاز به یک نفر برای سمت مدیرعامل ( خارج از شرکا) با شرایط زیر دارد: لیسانس 8 سال سابقه کار در شرکت خدمات بار هوایی داشتن مدارک هواپیمایی ( مقدماتی ، پیشرفته و کالا خطرناک ) تلفن تماس : (داخلی 101) ایمیل برای ارسال رزومه .

42287Info@pskcargo.com
شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل شرکت مخابرات شرکت حمل و نقل شرکت يونايتد خدمات خدمات اجتماعي