استخدام کارمند فروش خانم

استخدام کارمند فروش خانم

کارمند خانم جهت فروش تلفنی،محدوده خیابان ملت نیازمندیم ـ .

09364200650 , 33994438
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه فروش فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشندگي فروشگاه فروشي فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشناندن فروشگاهدار فروشگاه بزرگ