استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخـدام آقـا بدون سابقه کاری آموزش صفر تا صد کار حقوق 7 م در ماه (حسینی) .

67594 , 09124239131
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه فروش فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشندگي فروشگاه فروشي فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشناندن فروشگاهدار فروشگاه بزرگ