استخدام کارگر ساده جهت فست فود

استخدام کارگر ساده جهت فست فود

تعدادی کارگر ساده آقا جهت فست فود ، با جای خواب و غذا ( با حقوق مکفی ) .

09024019935
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح