جوشکار آرگون ماهر

جوشکار آرگون ماهر

جوشکار آرگون ماهر جهت کار در کارگاه تولیدی محدوده شهر ری نیازمندیم .

09123972117
جوشکار برقي جوشکاري کردن جوشکار جوشکاري ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي آرگون