تعدادی‌ کارگر جهت‌آماده‌سازی

تعدادی‌ کارگر جهت‌آماده‌سازی

تعدادی‌ کارگر جهت‌ آماده‌سازی در رستوران‌ زنجیره‌ای بدون جای خواب ( شهرک‌ غرب) .

09362014699
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده تعدادی‌ جهت‌آماده‌سازی