استخدام منشی یا کانترکار رستوران

استخدام منشی یا کانترکار رستوران

منشی خانم یا آقا ترجیحا مسلط‎ به برنامه سپیدز حقوق عالی (شرق‌تهران) فرجام-سراج .

09121010733
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي رستوران منشی کانترکار