استخدام منشی

استخدام منشی

به یک منشی خانم با سابقه جهت همکاری در مرکز جراحی زیبایی نیازمندیم .

09124119048
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي منشی