استخدام تکنسین فنی  مسلط به خونگیری

استخدام تکنسین فنی مسلط به خونگیری

تکنسین فنی خانم مسلط به خونگیری و بخش فنی آزمایشگاه در محدوده شرق تهران ( مجیدیه ) .

09362184560
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مسلط شدن مسلط کردن مسلط تکنسین فنی خونگیری