استخدام در شرکت بزرگ تولیدی

استخدام در شرکت بزرگ تولیدی

شرکت بزرگ تولیدی واقع در شهرک صنعتی پرند به یک نفر آشپز خانم نیازمند است .

09388880901
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل