استخدام منشی (ساختمان پزشکان)

استخدام منشی (ساختمان پزشکان)

تعدادی منشی خانم جهت ساختمان پزشکان در شهرری به همکاری دعوت می‌شود - .

09335941524 , 55913805
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي منشی (ساختمان پزشکان)