استخدام کارگر ثبت ورود خروج

استخدام کارگر ثبت ورود خروج

کارگر ثبت ورود خروج با مدرک دیپلم (محدوده منطقه18) .

66786446 , 66816862
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ثبت نام کردن