استخدام کارگر حرفه ای و ساده

استخدام کارگر حرفه ای و ساده

# کارگر حرفه ای و ساده # جهت کار در فست فود * با جای خواب * (( کاریابی نیستیم )) .

09021988961
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده حرفه