استخدام تحصیلدار با موتور

استخدام تحصیلدار با موتور

تحصیلدار با موتور با شرایط ذیل 1 - داشتن موتور سیکلت و گواهینامه الزامی می باشد 2 - ساعت کارشنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی 30 /16 پنجشنبه 8 تا 12 واتساپ تلفن تماس .

09150887455 , 776621469
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي موتور اتومبيل موتور ديزل موتور الکتريکي موتور موتورخانه موتور پرتابي موتورسيکلت موتور سيکلت موتورسوار موتوري کردن موتوريزهکردن موتوري موتوردار موتور بخار تحصیلدار