استخدام حسابدار خانم تمام وقت

استخدام حسابدار خانم تمام وقت

شرکت فروغ شرقی سبز به یک نفر حسابدار خانم حداقل یکسال سابقه کار اشنا به افیس و نرم افزارهای حسابداری به صورت تمام وقت نیاز دارد .

09120760834
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حسابداري حسابدار خانمان برانداز خانم رييس خانم تماما تمام تمامي تمام روز تمامي شب تمام عيار تماميت تمام نشدني