استخدام انباردار حرفه ای

استخدام انباردار حرفه ای

انباردار حرفه‌ای جهت کارخانه بتن واقع دربلوارارتش نیازمندیم مسلط به انبارو اموال‌داری، کدینگ کالا و مسنتد سازی ارسال رزومه به واتساپ .

09122177611
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي انباردار انبارداري حرفه حرفه اي حرفهاي