استخدام / کارمند فروش

استخدام / کارمند فروش

کارمند فروش آقا ترجیحا با اتومبیل جهت شرکت معتبر دکوراسیون داخلی حقوق ثابت + بیمه + پورسانت .

40779716