استخدام خدمتکار خانم

استخدام خدمتکار خانم

خانمی جهت امور منزل خانم سالمند بصورت شبانه روزی محدوده نارمک نیازمندیم تماس .

09126481277
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خدمتکار خانمان برانداز خانم رييس خانم