استخدام منشی و صندوقدار

استخدام منشی و صندوقدار

منشی‌ و صندوقدار خانم‌ باتجربه آشنا به‌ نرم‌افزار آریا جهت‌‌ رستوران‌‌ محدوده‌ پونک‌ ،ستاری ، ساعت‌ کاری 18/30تا23/30 .

09122875773
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي صندوقدار منشی