استخدام آبدارچی نظافتچی آقا

استخدام آبدارچی نظافتچی آقا

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در دفتر مرکزی (تهران) به یک نفر آقا با ظاهری آراسته و منظم جهت پذیرایی و نظافت باسابقه کار مفید دعوت به همکاری می نماید . 12 و - 021 .

58471311Jobs@rasanacable.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده