استخدام طراح چاپ لباس

استخدام طراح چاپ لباس

تعـدادی طـراح چاپ تیشرت با بیمه نیازمندیم (محدوده قلعه حسن خان) .

09122128062 , 46837005
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي طراحي کردن طراحي طراحي شده طراح طراح ريزي طراحي گردي طراح لباس طراحي منطقي طراحي نطقي طراح نقسه طراحي پيمانه اي طراحي مجدد کردن طراحي کليات چاپ خودکار چاپگر ميلهاي